Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
23.1.2017
Załącznik nr 1
Pobierz
23.1.2017
Załącznik nr 2 - pakiet nr 1
Pobierz
23.1.2017
Załącznik nr 2 - pakiet nr 2
Pobierz
23.1.2017
Załącznik nr 2 - pakiet nr 3
Pobierz
23.1.2017
Załącznik nr 3
Pobierz
23.1.2017
Załącznik nr 4
Pobierz
23.1.2017
Załącznik nr 5
Pobierz
27.1.2017
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
Pobierz
27.1.2017
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
Pobierz
31.1.2017
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
13.2.2017
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pobierz