Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
12.1.2017
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
12.1.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
12.1.2017
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
12.1.2017
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
12.1.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
12.1.2017
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
12.1.2017
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
12.1.2017
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
12.1.2017
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
16.1.2017
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-65(3)-EFK/16
Pobierz
17.1.2017
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-65(4)-EFK/16
Pobierz
18.1.2017
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-65(5)-EFK/16
Pobierz
18.1.2017
Nowy pakiet 12, 26, 37, 67 i 68
Pobierz
18.1.2017
Nowy pakiet 16 i 38
Pobierz
18.1.2017
Nowy Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
18.1.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 9838-2017 z dnia 18.01.2017 r.
Pobierz
19.1.2017
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-65(6)-EFK/16
Pobierz
19.1.2017
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-65(7)-EFK/16
Pobierz
19.1.2017
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-65(8)-EFK/16
Pobierz
25.1.2017
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-65(9)-EFK/16
Pobierz
25.1.2017
Unieważnienie pakietów SR/XV-270-65(10)-EFK/16
Pobierz
14.2.2017
Częściowe ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-65(37)-EFK/16
Pobierz
15.2.2017
Częściowe ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-65(39)-EFK/16
Pobierz
16.2.2017
Częściowe (ostateczne) ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-65(40)-EFK/16
Pobierz