Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
11.1.2017
Załącznik nr 1
Pobierz
11.1.2017
Załącznik nr 2 - pakiet nr 1
Pobierz
11.1.2017
Załącznik nr 2 - pakiet nr 2
Pobierz
11.1.2017
Załącznik nr 2 - pakiet nr 3
Pobierz
11.1.2017
Załącznik nr 2 - pakiet nr 4
Pobierz
11.1.2017
Załącznik nr 2 - pakiet nr 5
Pobierz
11.1.2017
Załącznik nr 3 - JEDZ pdf
Pobierz
11.1.2017
Załącznik nr 3 - JEDZ plik do portalu (xml)
Pobierz
11.1.2017
Załącznik nr 4
Pobierz
25.1.2017
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
Pobierz
6.2.2017
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
20.2.2017
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
13.3.2017
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
Pobierz