Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
18.11.2016
Załącznik nr 1
Pobierz
18.11.2016
Pakiet nr 1
Pobierz
18.11.2016
Pakiet nr 2
Pobierz
18.11.2016
Załącznik nr 3
Pobierz
18.11.2016
Załącznik nr 4
Pobierz
18.11.2016
Załącznik nr 5
Pobierz
22.11.2016
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
28.11.2016
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
6.12.2016
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pobierz